Ik had een gedachte willen schrijven
over hoop
een nieuwe start
en alles anders doen
Voornemens
die na een week
ver van de realiteit bleken te liggen
Waren we zwak,
misschien laf
of hadden we er simpelweg geen zin in

Ik had een verhaal willen schrijven
over dat de liefde uiteindelijk alles overwint
dat we ons onze angst niet weg hoeven te prikken
dat woorden als ‘nieuwsgierigheid’ en ‘verbinding’
handen en voeten kregen
en niet toebedeeld waren om er alleen maar over te spreken

Op de drempel van het nieuwe jaar
had ik een dikke punt willen zetten
achterlaten van alles wat niet kon
niet mocht
en niet meer was
of dat wat we niet meer zagen

Om te voorkomen dat ik afdaal
in woorden van somberte
de zware deken die mij bij vlagen toedekt
koester ik vertrouwen
dat ik vorig jaar had
altijd in mij draag
meeneem in de nieuwe dagen

Alles wat achter ons ligt
vult de dagen van nu
Zie pijn, tranen en tekortkomingen
voel de glimlach
vrij je vrij
proost met jezelf
en de ander
Op een leven vol