Werktitel: Mijn eerste euthanasie; verhalen van huisartsen

Als arts word ik opgeleid om mensen te genezen. Niet om ze te laten sterven (*).
En toch komt de dood wekelijks je huisartsenpraktijk binnen. Overlijden er patiënten. Door ouderdom. Een ongeluk. Een terminale ziekte. En soms via een verzoek tot euthanasie.

Welke herinnering heb je aan je eerste euthanasie? Heeft je eerste euthanasie invloed gehad op je werk als huisarts? Heeft de uitgeleide naar de dood jouw persoonlijke kijk op lijden en sterven veranderd? Hoe bezie je jouw eigen sterfelijkheid?

Ik zoek
Ik ben op zoek naar verhalen van huisartsen en hun eerste euthanasie. Met deze verhalen wordt een inkijkje getoond in het intense werk van huisartsen en euthanasie. De verhalen geven een eerlijke schets over de betekenis van levensbeëindiging en hoe je daar als arts mee omgaat. Is het een worsteling, wen je eraan, zie je het als je plicht of weiger je euthanasie?  Ik zoek een kleurrijk palet aan ervaringen, overtuigingen en visies gevoed vanuit een diversiteit aan culturele, sociale en religieuze achtergrond.

Doelgroep
Voor jou. Je moeder. Je buurman. Je vriendin. Je collega. En met name jonge huisartsen in opleiding, die geïnteresseerd zijn en te maken hebben met het laatste stukje van het bestaan.

Beoogd resultaat
De verhalen worden gebundeld en uitgegeven in een boek. De periode hieraan voorafgaand zullen losse verhalen gepubliceerd worden in landelijke kranten/tijdschriften en via social media.

Wie ben ik?
Voluit luisteren en helder kijken. De ander horen en zien. Dat doe ik met scherpte en lichtheid. Door in nabijheid te zijn en moeilijke kwesties makkelijk bespreekbaar te maken. Daarmee wek ik vertrouwen. Verlies, afscheid en rouw zijn thema’s die als een rode draad door mijn (werkende) leven gaan. Met liefde verweef ik deze materie, met de nodige compassie, in het leven en werken van alledag. Omdat we er allemaal mee te maken hebben.

Mijn naam is Wendy Tollenaar. Naast mijn werk met verlies schrijf ik verhalen en gedichten over de dood, afscheid nemen en verliezen die we tegenkomen in het leven.

Geïnteresseerd om je verhaal te doen?
Je kunt contact met mij opnemen via wendy@luistertuin.nl of bellen naar 06 42856776.

Weet dat je verhaal met zorgvuldigheid wordt gehoord en opgeschreven. Ik houd rekening met privacy gevoelige informatie en voldoe aan AVG. Je kunt je verhaal, indien gewenst, dus ook anoniem doen.

(*)Huisarts Michelle van Tongerloo in de Correspondent 21/10/2019