Mediation

Conflicten brengen intense gevoelens met zich mee. Mediation kan helpend zijn in dit dikwijls pittige en soms complexe proces.

Luistertuin Mediation is ondersteunend in de bemiddeling van familieconflicten. Mediaton is onafhankelijk en onpartijdig. Als Luistertuin Mediation stimuleren en begeleiden wij het (creatief) zoeken naar een oplossing voor het ontstane conflict en bewaken we dit proces zorgvuldig.

Wanneer partijen, met Luistertuin Mediation als stimulerende factor, op persoonlijke en autonome wijze kunnen kijken naar hun conflict, is er kans dat de angel uit het conflict gehaald kan worden en er bereidheid optreedt tot het vinden van een oplossing. Uiteindelijk zal ook dit een proces zijn van verlies erkennen, afscheid kunnen nemen van datgene wat je misschien graag wilde (behouden) en het rouwen hierover in te bedden in je leven.

Ben je op zoek naar een mediator die echt goed kan luisteren en alle partijen voldoende de ruimte geeft in het proces? Neem dan contact met ons op via info@luistertuin.nl of 06 – 4285 6776.

‘Alle langdurige conflicten, zelfs al beginnen ze met de goeden aan de ene kant en de slechten aan de andere kent, belanden op een punt waarop geen der partijen helemaal goed of slecht is.’ – Nelson Mandela